Препоръки

"Благодарение на професионалното отношение на екипът на ДЗЗД ДИЯНА в продължение на 1 година и 6 месеца не се е налагало спиране на работния процес в нашия офис. Повечето възникнали проблеми по работните ни компютри се решават дистанционно, което ни дава спокойствие по време на командировки и изнесени офиси"

Иван Младенов

(управител бюро за легализации)