ЗА НАС

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме група от електротехници на свободна практика. Нашата основна задача е да удовлетворим клиентското търсене на пазара за електро услуги в София-област. Извършваме абонаментна електротехническа поддръжка на офис помещения, търговски площи, производствени цехове и домове. Извършваме и спешни електротехнически услуги в рамите на София-област, като това, че нашите клиенти са поставени пред спешна нужда, не влияе на цените на извършените дейности.

КАКВО Е АБОНАМЕНТНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ЗАЩО ТЯ Е ПОЛЕЗНА?

Абонаментната електротехническа поддръжка е услуга, която дава сигурност за стопанисваните от нашите клиенти обекти. Посредством периодична профилактика и проверка на всички възли на електроинсталацията, ние свеждаме до минимум шанса от непредвидени аварии. Един повреден контакт от тип "Шуко", поради лоша връзка, може да наложи преустановяване на дейността на търговски обект, офис или да наруши почивката Ви след тежък ден. Разходите по аварийното отстраняване на неизправност в електротехническа инсталация, може да са значително по-високи от плановата й поддръжка. При сключване на абонаментна поддръжка, наше задължение е да отстраняваме всички възникнали дефекти своевременно, като вложеният труд остава за наша сметка без значение от сложността на проблема. В наш интерес е да поддържаме инсталацията Ви изправна, тъй като това намалява и разходите ни по изпълнение на поетите ангажименти към Вас. Част от абонаментната поддръжка е профилактиката и ремонта на битовите Ви уреди. Това намалява разходите Ви значително: елиминира транспортни разходи от и до сервизни бази, такси за посещение и диагностика на адрес на клиента и др.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС, А НЕ ВСЯКА ДРУГА ФИРМА ЗА ЕЛЕКТРО УСЛУГИ?

Ние обслужваме клиентите си с усмивка. Нашите електротехници са винаги усмихнати и учтиви. Държим на добрият външен вид и професионалното отношение. Стараем се да поддържаме цени, които да са конкуретни на пазара, без скрити точки с малък шрифт. Ние предпочитаме, нашите клиенти да закупуват материалите си лично, като това им гарантира най-ниска цена. В случай, че клиентът ни не може да избере най-доброто за себе си сам, с удоволствие сме на разположение напълно безплатно да присъстваме при закупуването на материалите. Винаги се уверяваме, че след завършен ремонт, обекта е чист и подреден. Смятаме, че това показва отношението към нашата работа.

БЕЗПЛАТНО ПОСЕЩЕНИЕ ЗА СОФИЯ-ОБЛАСТ

Защо безплатно посещение? Защото както всеки човек, така и ние трябва да стигнем до работното си място и смятаме, че това е наша грижа. Много наши клиенти ни споделят, че тази практика ги плаши поради риск от скрити допълнителни такси. Не, нямаме такива такси! Ние получаваме възнаграждение за извършените електро услуги. Поддържаме ниски цени на абонаменти и аварийни услуги благодарение на многото обекти, които обслужваме.

СЪДЪРЖАНИЕ, РАЗПОЛОЖЕНО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ДЗЗД "ДИЯНА".

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница на ДЗЗД "ДИЯНА", е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна или техническа консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

ОТГОВОРНОСТ ЗА ЧУЖДО СЪДЪРЖАНИЕ

ДЗЗД "ДИЯНА" не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни масиви на трети лица, към които могат да сочат електронни връзки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни връзки към информационни масиви с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни масиви, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ДЗЗД "ДИЯНА"

Какво са лични данни? Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Например непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др. ДЗЗД "ДИЯНА" не събира и не обработва лични данни чрез тази интернет страница. В тази интернет страница няма информационни масиви, чието използване да изисква споделяне на лични данни за прякото или непряко идентифициране. Молим посетителите на тази интернет страница, веднага да ни информират в сучай, че трети лица направят опит за събиране на личната им информация посредством нас.